Selecció de Servei Domèstic

Objectiu del servei:

Realització d´un procés de selecció de Servei domèstic en el cas de les families que prefereixen contractar directament a la treballadora domèstica.

Com es realitza la selecció:

  • 1) Estudi de les necessitats i del perfil de la treballadora domèstica. Es realitza un informe en el que es fa una descripció d´habilitats i trets de personalitat de la persona a seleccionar.
  • 2) Procés de selecció
  • 3) Realització de les entrevistes de treball entre client i les candidates al lloc de treball.
  • 4) Selecció de la treballadora i realització dels tràmits necessaris per tal de contractar la treballadora de la llar.
  • 5) Realització de nómines mensuals de la treballadora ( si el client ho requereix )