Servei a empresa

Objectiu del servei:

Realitzar la neteja de l´oficina o l´empresa com si fos la neteja d´una casa particular.


Característiques del servei:

El servei el realitza sempre la mateixa treballadora/es asignada a una empresa amb la supervisió de la coordinadora responsable del servei.

Ens diferenciem per la baixa rotació de personal degut a que les trabadoras del servei de neteja tenen contracte indefinit i a més a més, un horari que els hi permet conciliar amb la seva família.

La baixa rotació porta a un alt conèixament del client i per tant, es millora la qualitat del servei de neteja.


Altres beneficis:

Som especialistes en la gestio de la llar, per tant, podem oferir als treballadors de l´empresa serveis en els seus domicilis com per exemple: recollida de planxa en la mateixa empresa, neteja de la casa particular mentre està treballant.