Dona de fer feines de tota la vida

Actualment la legislació obliga a tenir assegurada la "dona de fer feines" desde la primera hora de servei.

Com de Casa té actualment 30 dones de fer feines en plantilla, es a dir, Com de Casa és qui té contractades a les treballadores i per tant, el client no s´ha de preocupar de la contractació de la seva empleada de la llar.

Descripció del servei:

Dedicat a les famílies que necessiten neteja del seu domicili unes hores a la setmana.

L´objectiu d´aquest servei és la realització de la neteja de la llar que la familia realitzaria en les seves hores lliures i que si una persona professional la realitza ens ajudarà a mantenir neta casa nostra.

Característiques del servei:

  • Servei realitzat sempre amb la mateixa dona de fer feines.
  • Servei adaptat a la necesitat de cada familia: cada 15 dies, setmanalment…
  • Servei amb qualitat en el temps. La qualitat en el temps necessita una coordinació.
  • Servei assegurat. En el cas que la dona de fer feines no pugui realitzar el servei la coordinadora, si el client ho demana, organitza una substitució.

Es a dir, un servei PROFESSIONAL a casa seva.